Poređenje PP i PE užeta

Nedavno je kupac pitao cijenu polipropilenskog užeta, kupac je proizvođač izvozne mreže za ribolov, obično se koristi polietilensko uže, ali polietilensko uže je osjetljivije, lako se olabavi nakon vezanja, a prednost ravnog žičanog užeta je monofilament užeta je hrapav, čvorovi se ne mogu lako skliznuti. Ali polipropilen je teži od polietilena. Teoretski, molekulska formula propilena je CH3CH2CH3, a molekulska formula etilena je CH3CH3. Polipropilen ima jedan atom ugljika više od polietilena, pa je masa polipropilenskog užeta teža od polietilena.

Struktura polietilena je sljedeća:

-(CH2-CH2-CH2-CH2) n—-

Struktura polipropilena je sljedeća:

-(CH2-CH (CH3) -CH2-CH (CH3) -CH2-CH (CH3)) n—-

Iz strukture se može vidjeti da polipropilen ima lanac grananja više od polietilena. Nakon izrade užeta, zbog uloge lanca grane, konop od polipropilena ima jaču napetost od polietilena i nije lako skliznuti. Gustoća polipropilena je 0,91, a polietilena 0,93, pa bi polietilen trebao biti teži.

Polietilensko uže fleksibilnije je, glatko i mekše od polipropilena.


Vrijeme objave: jul-09-2021